God never let us drown !
Nieuws over het project van vissers.....
Het laatste nieuws
Augustus 2018

........We zijn alweer een stukje verder in de tijd en vandaag de dag heb ik goed nieuws om te vertellen dat één van mijn dromen verwezenlijkt is!

Het was namelijk een groot verlangen om de mensen te kunnen helpen wat betreft de sociale kant van hun noden.
Als eerste helpen wij hen geestelijk, door "het goede nieuws"bekend te maken.....dat er een God is die van je houdt en een eeuwig durende relatie met ons wilt hebben.
Ten tweede fysiek door de materiële noden te ledigen die op ons pad komen.
....en ten derde sociaal, door de mensen te helpen aan werkgelegenheid.
Voor dit laatste heb ik halverwege 2017 de noodzakelijke bedrijfspapieren aangevraagd en verkregen om zakelijk iets op te kunnen zetten om zo mensen in nood te kunnen helpen aan een inkomen wat hun voorziet in hun levensbehoeften.
Nu was het opzetten van een tweedehands winkeltje één van de verlangens om dit te verwezenlijken. 
   In februari van dit jaar 2018 zijn we dan ook gestart met een winkel in het dorpje Tinca.
De naam van onze winkel is "Loc de Speranta" wat plaats van hoop betekent.
Zo mochten wij ook hoop brengen in het leven van een vrouw die na het overlijden van haar man in een levenscrisis terecht kwam en de winkel die zij hadden kwijtraakten en uiteindelijk in grote schulden terecht kwam en haar hoop aan het verliezen was.......totdat zij in december de winkel zag met onze billboard van Loc de Speranta.
Het is een groot spandoek met de beeltenis van de barmhartige samaritaan erop.
Een voor de meesten bekend verhaal uit de bijbel waarin Jezus duidelijk maakt wie onze naasten zijn en hoe wij met elkaar om dienen te gaan.
  Voor deze vrouw bracht het hoop in haar uitzichtloze situatie en zichtbaar aangeraakt sprak zij mij aan terwijl wij daar bezigwaren met het inrichten van de winkel in december 2017. (zie bijgeplaatste foto)
Uiteindelijk heeft zij in februari 2018 gesolliciteerd op de functie van verkoopster en draait zij de winkel zelfstandig vanaf februari.
Voor velen die minderbedeeld zijn in financieel oogpunt mogen we tot zegen zijn in het dorpje/stadje door o.a ons kringloopwinkeltje en willen wij de handen uitsteken naar hen die geen hoop meer hebben......opdat ook zij weer hoop mogen vinden en net zoals deze vrouw, die haar hoop en geloof weer gevonden heeft de mensen op haar beurt weer de weg mag wijzen naar de bron van hoop...Jezus Christus onze God!

Want... HE NEVER LET US DROWN !!!


December 2014

Hallo geliefde lezer,

Als ik terugdenk aan de laatste reis van oktober dan ben ik nog steeds verwonderd hoe alles is verlopen. Met mijn hart vervuld met dank aan al die genen die mij erdoorheen hebben geholpen en niet op de laatste plaats natuurlijk de Here die wederom Zijn liefde en almacht heeft betoond. 
Moge de Here uw gift als een tegoed op uw "hemelse bankrekening" zetten zodat ook u in moeilijke tijden geholpen zult worden.

Mijn "put" ervaring werd uiteindelijk een grote zegen voor onze bediening. Het heeft ons een grote push gegeven zowel materieel als geestelijk. 
Die week dat ik daar vaststond met onze truck en oplegger werd ik bepaald bij de story van Jozef die door zijn broers in de put werd gegooid en later verkocht werd als slaaf. Ze wilden hem eerst doden maar besloten uiteindelijk hem te verkopen. Gedreven door allerlei kwade motieven kozen zij hem maar voor geld te verkopen.
In mijn verhaal hebben zij mij natuurlijk niet geprobeerd te doden maar wel werd ik symbolisch in de put gegooid door mij op een parkeerplaats te deponeren "in the middle off nowhere" met de mededeling dat ik geen meter mocht rijden en de trekker moest fixen. Maar ja....waar ga je dat doen? en daarbij was daar ook geen geld voor. Zij, de Oostenrijkse politie, hadden een houding van repareer of krampeer maar....zoek het maar uit. Best wel inhumaan van zo'n overheid.
Je ervaart door alles heen dat overheden en daarmee mensen veelal gedreven worden door kwade motieven en dat de zucht naar geld hun drijfveer is.
Allemaal belevenissen die op het moment van gebeuren je echt kunnen overrompelen. Zeker ook vanwege het feit dat we vaak niet weten hoe het gaat verlopen. In onze afhankelijkheid van God staat echter één ding vast: dat God "in control" is en Hij Zijn plan volvoert!
Door de hele bijbel heen kan je lezen hoe God in onmogelijke situaties uit redt en de gebeurtenissen doet medewerken ten goede voor degenen die Hem liefhebben en Hem betrekken in hun leven. Zo mag ik dat persoonlijk ook ervaren in de velen jaren dat ik Hem mag kennen. Hij doet wat Hij zegt!
Terugkomend op het verhaal van Jozef, die misschien door een dieptepunt in zijn leven ging, zie je hoe de Here al de dingen in zijn leven gebruikt om hem uiteindelijk klaar te maken en op die plek te brengen waar Hij hem wil hebben. Jozef moest onderkoning worden in Egypte om later als er o.a een hongersnood uitbreekt zijn familie en volk te redden.
Zo ook mijn ervaring in Oostenrijk, terugkijkend, zie ik hoe God alles gebruikt ten goede en daarbij Zijn plan volbrengt. Immers gaat het niet erom dat alles succesvol verloopt naar mijn inzichten maar is het telkens weer een overgaven om de Here de weg van je leven te laten bepalen. Dingen gebeuren daarbij niet zo maar...Misschien moest ik o.a wel die chauffeurs ontmoeten op de desbetreffende parkeerplaats om hen "het goede nieuws" bekend te maken over het evangelie. God houdt immers van mensen en wil Hij niet dat er één verloren gaat!
Zo was er ook een vechtpartij tussen twee Roemeense chauffeurs in de cabine van hun voertuig...Tja moeilijke momenten maar na moed te hebben verzameld ben ik er op af gestapt en hen daarmee denk ik overrompeld en sommeerde ik hen te stoppen door het Roemeense woord "padje" tegen hen te zeggen wat in Roemenië een groet van vrede is. Ze stopten direct en wisten zich duidelijk geen houding te nemen. Daarbij gaf ik hen beiden een traktaat over het evangelie wat speciaal bestemd is voor "vastgelopen vrachtwagen chauffeurs" . En zo zijn er natuurlijk velen ontmoetingen geweest zo ook in de garage waaraan ze twee dagen aan onze wagen hebben lopen sleutelen. 
Ook het feit dat de wagen een verplichte onderhoudsbeurt kreeg was uiteindelijk natuurlijk wel een zegen. De banden moesten eerdaags vernieuwt worden, dat zat er aan te komen, ondanks dat ze wel door de Nederlandse keuring zijn gekomen. Ik heb er nog voor en tijdens de rit op de heen weg aan gedacht om dat misschien dan maar in Roemenië te doen maar de financiële mogelijkheden zijn er vaak niet. In het werk kom je vaak geld te kort want er moet zoveel gedaan worden en het onderhoud en de reizen zijn duur. Daarbij hebben wij geen grote inkomsten aan financiële donaties. Bijna alles komt uit eigen zak en die is snel leeg. Nauw zijn we dankbaar voor alles wat we hebben en mogen doen maar deze gebeurtenis zie ik dan ook als een knipoog van de Here die immers al onze noden kent en daarin ook voorziet! De truck moest vroeg of laat onderhanden genomen worden ook wat betreft de olie lekkage. Immers moeten wij goede beheerders zijn en mogen wij geen gevaren veroorzaken. De mogelijkheid voor de dure reparatie hadden wij niet maar God heeft wonderlijk voorzien mede door de hand van zoveel gulle gevers! Zelfs zijn we overvloedig geblesst en is er nog wat extra om de noodzakelijke dingen te kunnen verwezenlijken. Zoals bijvoorbeeld onze aanhanger waar we de hulpgoederen in Nederland mee ophalen en de trailers mee afvullen. Deze begon letterlijk uit elkaar te vallen en was noodzakelijk aan vervanging toe. Inmiddels hebben we de aanhanger kunnen vervangen (zie kopje de voertuigen) door een goede tweede hanzen. Een geweldige bijkomende zegen. 
Tja....zo heeft het verhaal velen kanten en doet het mij beseffen de grootheid van God die op velen wijzen werkzaam is. 
De weg die wij gaan is vaak niet makkelijk en we gaan regelmatig dus over bergen en door dalen maar ondanks dat ontvangen wij als we onze ogen op Hem gericht houden telkens weer nieuwe kracht en uitkomst om door te gaan. Tevens werken al de gebeurtenissen uit dat ons karakter wordt gevormd en er rust, vrede, blijdschap en geduld wordt uitgewerkt zodat ons geloof onwankelbaar wordt opdat wat er ook op ons pad verschijnt we niet hoeven te vrezen en in paniek te geraken omdat we innerlijk stabiel zijn geworden....doordat we weten: 
dat God  in control is! He never let us drown! Hij is trouw en Zijn beloften zijn ja en amen!