Hoe u ons kunt helpen ?

Allereerst kunt u ons helpen met u gebeden!  In het bijbel boek Jacobus staat het zo: Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. Een bekende uitspraak van Jezus is: Bidt en u zult ontvangen. Zoek en u zult vinden. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan.  

Ook door het geven van hulpgoederen!  Zoals kleding, houdbare voeding, inboedels, huishoudelijke artikelen, speelgoed, fietsen, machines en gereedschappen. Deze kunnen in overleg worden opgehaald.

Door het geven van een financieel bijdrage!  U zult begrijpen dat het transporteren van al deze goederen veel kosten met zich meebrengt. Alleen al  de brandstof en tol voor een enkele vrachtauto kost al gauw voor een retour rond de 1700,= euro. Indien u ons o.a hierbij wilt helpen dan kunt u desgewenst een bijdrage overmaken op NL19INGB0007232289 t.n.v Project Vissers van Mensen te Velsen noord.

 

 

 

Wie de arme mensen helpt, is een vreugde voor de Here, Hij zal hem daarvoor belonen. (De Bijbel - Spreuken 19:17)