Wat is onze visie ?

Geliefde lezer,

Wij brengen hulpgoederen met onze trailers naar o.a Roemenië. Tevens brengen wij "het goede nieuws" omdat wij weten dat beide nodig zijn. De mens heeft niet alleen voedsel en kleding en dergelijke voor het lichaam nodig maar het belangrijkste is dat het goed gaat met zijn geest en ziel. Wij geloven dat de mens een relatie nodig heeft met God. Dit kan niet zonder meer daar er een kloof is tussen God en de mens. Dit is gekomen door de zonde (wat betekent; je levensdoel missen), ongehoorzaamheid. Echter heeft God de mens zo lief dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft zodat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Het is niet de wil van God dat er één mens verloren gaat. Dit alles kunt u lezen in de bijbel, "het instructie boek" van God, gegeven om het ware leven te verkrijgen. Tevens is het medicijn voor geest, ziel en lichaam en nog veel meer!

Jezus heeft gezegd: ons te maken tot vissers van mensen, die in Zijn voetspoor zullen wandelen. (een christen is iemand die Jezus volgt in woord en daad) Als navolgers van Jezus hebben wij een opdracht/gebod : God lief hebben boven alles en je naaste gelijk jezelf.

Dit is onze basis van waaruit wij werken.

Wat houdt dit praktisch in?

Geestelijk - door "het goede nieuws bekend te maken", waardoor mensen weten dat God een hoopvolle toekomst met hen voor heeft.

Lichamelijk - door het praktisch helpen met hulpgoederen en eventueel te voorzien in andere lichamelijke nood.

Sociaal  - door werkgelegenheid te creëren. Door bijvoorbeeld het opzetten van een tweedehands winkeltje, een camping project te starten en kano's te verhuren. Mensen mee te laten werken in het verwerken van de hulpgoederen.


 (Indien u naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft en/of opmerkingen dan kunt u gerust contact opnemen met ons.)