alle beetjes helpen!

Zijn wij slechts een druppel op een gloeiende plaat?? Nee! Zeker niet!! Wij geloven dat alle beetjes helpen! Vele mensen bieden een helpende hand en tesamen kunnen wij het verschil maken. Het licht is sterker dan de duisternis!

 

ROEMENIË is ongeveer zes keer groter dan Nederland en telt naar schatting 22 miljoen mensen. Men zegt dat 2 % van de bevolking bestaat uit zigeuners, maar dit aantal lijkt onwaarschijnlijk laag gezien vele zigeuners niet geregistreerd staan.

 Project Vissers van Mensen werkt voornamelijk vanuit Tinca (district Bihor) waar wij sinds kort bezig zijn onze nieuwe basis te realiseren. Van daaruit helpen we waar hulp nodig is. Ons verlangen gaat ook uit om in de richting van Bals (Zuiden van Roemenië) een project te starten. Wij zijn gevraagd door een kerk aldaar om ons te vestigen. Zodat wij gezamelijk een helpende hand kunnen uitstrekken naar de noodlijdende mensen. Wij hebben van deze kerk een stuk grond aangeboden gekregen wat hun toebehoort. Dit stuk grond mogen wij voor "onbepaalde" tijd gebruiken.

In de omgeving van beide gebieden is veel armoede, zowel onder de Roemeense bevolking als onder de zigeuners. We noemen ze hier apart omdat er in Roemenië eigenlijk voornamelijk 2 bevolkings groepen leven.
Afgezien van het feit dat het gemiddelde salaris van de bevolking erg laag is hebben zij ook te kampen met de extreme seizoenen waardoor de oogsten vaak schaars zijn.  Daarbij is het ook zo dat vooral veel zigeuners geen werk hebben mededoor een negatief imago die hen achtervolgt vanuit het verleden waardoor ze vaak in een negatieve spiraal blijven hangen.

Gelukkig is er hoop! Vooral voor hen die verdrukt worden en verworpen zijn en in armoede leven. Jezus is juist gekomen voor al deze mensen en ook voor ons om een nieuw leven te geven wanneer wij Hem toelaten in ons leven en Hem gaan volgen!

Juist voor deze mensen staan wij op de bres!